Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

nosreti special transportnosreti special transportHistória firmy NOSRETI a.s.Vznik NOSRETI a.s. sa datuje ku dňu 17. decembra 1990, keď pán Jaroslav Nosräti ako fyzická osoba zahájil svoju činnosť

v oblasti servisu a predaja chladničiek a mrazničiek. Následné rozšírenie činnosti v tejto oblasti o spoluprácu so zahraničnými výrobcami umožnilo Jaroslavovi Nosrätimu vstúpiť kapitálovo do akciovej spoločnosti ČSAD SPECIALTRANSPORT OSTRAVA, a.s. (r.1995), čo sa zavŕšilo získaním 100% akcií spoločnosti s viac ako štyridsaťročnou tradíciou prepráv najväčších a najťažších nákladov v ČR (r. 2000). Súčasťou tejto spoločnosti bola aj dcérska pobočka Specialtransport SK s.r.o. na Slovensku.

Vložením firmy Jaroslav Nosräti do akciovej spoločnosti SPECIALTRANSPORT NOSRETI, a.s. bola úspešne zakončená etapa zlúčením týchto firiem a novo vzniknutá firma bola premenovaná na NOSRETI a.s.


Spoločnosť prostredníctvom svojich dvoch divízií poskytuje služby v oblasti dopravy ťažkých a nadrozmerných nákladov (divízia

Specialtransport) a predaja a servisu chladiacej techniky, gastro techniky a tepelných čerpadiel (divízia Veľkoobchod). V oboch týchto odvetviach si spoločnosť vytvorila dominantné postavenie na trhu a bola certifikovaná systémom managementu akosti

ISO 9001.

 

S príchodom ekonomickej krízy pristúpila spoločnosť z dôvodov úsporných opatrení k ukončeniu maloobchodnej činnosti v rámci vlastných predajní "Elekrodom Nosreti" a to v Brne, Ostrave a v Břeclavi a divízia Veľkoobchod sa teraz venuje iba veľkoobchodnej činnosti a predaju prostredníctvom vlastného e-shopu. Za účelom rozloženia rizika v období hospodárskej krízy spoločnosť odštiepila svoj nehnuteľný majetok do samostatnej spoločnosti NOSRETI reality a.s.. Táto spoločnosť riadi a prenajíma nehnuteľný majetok približne deväťdesiatim nájomcom a vytvára ďalšie investičné zámery. V roku 2013 uviedla do prevádzky nový nájomný dom s merčnými priestormi v Prahe.

 

Spoločnosť NOSRETI a.s., NOSRETI reality a.s. a dcérska spoločnosť NOSRETI SK, s.r.o. spadajú spoločne ešte so spoločnosťou Vinárstvo Nosreti s.r.o. do skupiny NOSRETI Group pod spoločným vlastníkom Jaroslavom Nosrätim.

 

 

Súčasnosť

 

 

Spoločnosť NOSRETI a.s. má dnes pevné postavenie na trhu a jej tržby vykazujú rastúci trend. Firma si veľmi váži svojich nadštandardných vzťahov s obchodnými partnermi, ktorý sú zo strany spoločnosti garantovaný nielen viac ako 74 mil. Kč základného imania, ale tiež umom a bohatými skúsenosťami mladého, približne stočlenného tímu NOSRETI a.s.

 

Jedná sa o čisto českú firmu plniacu si riadne všetky povinnosti k svojim obchodným partnerom, zamestnancom a inštitúciám. Všetky menované spoločnosti vyznávajú jednotné krédo, a tým je podnikanie v súlade s morálnymi a ekologickými princípmi. Firma NOSRETI dlhodobo podporuje detský domov pre deti do troch rokov v Ostrave-Vitkoviciach.


     © 2018 NOSRETI a.s.
Nosreti Group